Сертификати

“Енергоремонт – Сливен” ООД разполага със следните сертификати: – Сертификат за управление на качеството с област на приложение – производство, ремонт, рехабилитация и монтаж на енергетично оборудване в съответствие с изискванията на ISO 9001 : 2008. – Сертификат за безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001 : 2007; – Сертификат за внедрена система за управление на околната среда, съгласно ISO 14001 : 2004

ENERGOREMONT-SLIVEN-BG-2014-3
ENERGOREMONT-SLIVEN-BG-2014-2
ENERGOREMONT-SLIVEN-BG-2014-1

Във  времето “Енергоремонт – Сливен” ООД се доказа като коректен и надежден партьор извършващ качествени СМР.