Начало

EUПроект и главна цел:BG16RFOP002-2.089-3747-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Бенефициент: ЕНЕРГОРЕМОНТ – СЛИВЕН ООД Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране. Начало: 27.10.2021.г. Край: 27.01.2022.г.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

op

Проект 3ТММ-02-59/20.10.2011., “Модернизация и развитие на
„Eнергоремонт – Сливен” ООД”,
с бенефициент Eнергоремонт – Сливен” ООД,
се изпълнява с финансовата подкрепа на
оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд
за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

___________________________________________________________________________________________________

Разполагайки с конструктивен отдел, високо квалифициран инженерен и изпълнителски персонал, добра производствена база и уникални машини за обработка на  детайли “Енергоремонт – Сливен” ООД се развива в следните направления:

- производство и продажба на битови и промишлени стоки;DSC01728

- селскостопански произведения;

- ремонт на енергийни обекти, резервни части за тях;

- монтиране на топлопреносни системи и абонатни станции, съоръжения, възли и детайли за тях, тръби и тръбни елементи, фасонни части;

- топлоизолационна и обмуровъна дейност;

- производство на метални конструкции;

- строителство, монтаж и реконструкция на енергийни, промишлени, граждански и други обекти;

- спедиторска и транспортна дейност.

Материална база
- административно-битов блок – РЗП 866.88 кв. м
- механична работилница, кран 5.5 т – РЗП 669.76 кв. м
- стругаро-фрезови цех 2 крана – РЗП 456.32 кв. м
- заваръчен цех – РЗП 115.00 кв. м
- открит склад с подкранов път и кран козлови 12.5 т
- застроена площ 2700 кв. м
- закрит склад – РЗП 210.00 кв. м
- собствен терен 9025.00 кв. м

Leave a reply