Партньори

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ НА “ЕНЕРГОРЕМОНТ-СЛИВЕН”ООД

1. ”КОНТУР ГЛОБАЛ-МАРИЦА ИЗТОК 3”АД
-Ремонт на РК за МВ 3300/800/490
-Изработка на МЛ и ОЛ за МВ
-Изработка на резервни части за прахоприготящи системи
-Извършване на бронировка
-Изработка на болтове и гайки

2. “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2
-Ремонт на РК за МВ 3300/800/490
-Изработка на МЛ и ОЛ за МВ
-Извършване на бронировка
-Изработка на болтове и гайки

3. Топлофикация-Сливен
-Изработка на резервни части за котелно оборудване
-Ремонт на котел
-Заваръчни дайности

4. ”КЗУ-ЗЛКМ”ЕООД гр.Септември
-изработка на фендери типUK 15583-3M02

5. ”Алфа и Зет”ООД гр.Хасково
стругова обработка на чугунени изделия

6. “Биоенергия”ЕООД-гр.Варна
изработка на искроуловители и сушилни за производство на дървени пелети,
изработка на ферми и халета за производство на пелети

7. ”ОРС-Инфраструктура”ООД-гр.София
изработка на компенсатпрни плочи за АМ”Тракия”

8. “Видос”ЕООД-гр.Сливен
изработка на разлияни видове стойки за климатици и климатични системи

9. “СтройекспертИнженеринг-ЕЛ”ООД-гр.София
-изработка на метални заготовки,муфи и втулки

10. “Стройконсулт”ЕООД-гр.Плевен
-изработка на метални заготовки

11. Пътноподдържане –Сливен
-ремонт и възстановяване на багерни кофи

12. “Булхим”ООД-Сливен
изработка на съхранители за синтетични масла

13. “Контрол”ООД-гр.Хасково
подготовка и извършване на безразрушителен контрол на елементи от енергосъоръжения в ТЕЦ.