Обекти

1. ”КОНТУР ГЛОБАЛ-МАРИЦА ИЗТОК 3”АД
-Ремонт на РК за МВ 3300/800/490
-Изработка на МЛ и ОЛ за МВ
-Изработка на резервни части за прахоприготящи системи
-Извършване на бронировка
-Изработка на болтове и гайки

2. “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2
-Ремонт на РК за МВ 3300/800/490
-Изработка на МЛ и ОЛ за МВ
-Извършване на бронировка
-Изработка на болтове и гайки

3. Топлофикация-Сливен
-Изработка на резервни части за котелно оборудване
-Ремонт на котел
-Заваръчни дайности

6. “Биоенергия”ЕООД-гр.Варна
изработка на искроуловители и сушилни за производство на дървени пелети,
изработка на ферми и халета за производство на пелети

13. “Контрол”ООД-гр.Хасково
подготовка и извършване на безразрушителен контрол на елементи от енергосъоръжения в ТЕЦ.