За нас

“Енергоремонт – Сливен” ООД се намира на територията на гр. Сливен, непосредствено до ТЕЦ – Сливен. Фирмата е учредена през 1996г. като приемник на цехова единица на Енергоремонт Гълъбово със самостоятелни функции. След придобиване на статута – ООД, дружеството развива основно пълен ремонт на ротори за МВ.Енергоремонт-Сливен

Кадри С оглед повишаване качеството на извършваните ремонтни работи дружеството се екипира с нови машини и инструменти за заваряване, напластяване, изрязване и фрезова обработка на детайлите. През 1996 г. бе извършен образователен и квалификационен кадрови подбор на ръководния и ремонтния персонал. Фирмата разполага с добре подготвен и квалифициран кадрови ресурс: – заварчици – стругари – фрезисти – монтьори – котелно оборудване – машинни монтьори – елмонтьори и други.

Нашите предимства: – комплексна изработка, доставка и монтаж; – гъвкаво производство за различни доставки на клиентите; – високо качество на достъпни цени; – възможности за инженерни проекти;